Mr Gay Namibia 2022

Ethigathano lyeshengemati dhingi mo Namibia nuumvo,Mr Gay 2022 oliliko molyomakaya ndjika ko Nampower Convention centre mo Windhoek.
Omashengemati geli 10 otagaka kondjela oshishani shuushengemati dhingi mo Namibia,nomusindandi otaka kutha ombinga methigathano lyoku kondjela oshishani shuushengemati muuyuni opamwe nomashengemati galwe okuza muuyuni auhe mo Cape town sha South africa omwedhi taguya.
Omuungaaneki nokwali nale Eshengemati dhingi mo Namibia Wendelinus Hamutenya ota fatulula esimano lyokuunganeka ethigathano.