Sondagoggend Erediens - Ds Jan Venter

SPREUKE 6

12Dit is 'n nikswerd mens, 'n mens vol onreg,
wat altyd reg is om te lieg,
13om te bedrieg deur met die oog te knik,
met die voet te beduie,
met die vingers tekens te gee,
14wat altyd met 'n skelmstreek kom
en voortdurend op kwaad uit is.
Hy maak moeilikheid waar hy gaan.
15So 'n mens se ondergang kom skielik;
hy stort ineen, en daar is nie herstel nie.
16Die Here haat ses dinge,
nee, daar is sewe waarvan Hy 'n afsku het:
17oë wat straal van hoogmoed,
'n tong wat lieg,
hande wat met bloed bevlek is,
18gedagtes wat met komplotte besig is,
voete wat net een koers ken, dié van die kwaad,
19'n getuie wat lieg
en iemand wat rusie stook tussen broers.
20My seun, hou vas aan wat jou vader jou voorskryf;
wat jou moeder jou leer,
moet jy nie in die wind slaan nie.
21Dit moet jou altyd bybly,
daarmee moet jy saamleef;
22dit sal vir jou leiding gee in wat jy doen,
dit sal jou beskerm as jy slaap
en jou lei sodra jy wakker word.
23Wat ek jou voorskryf, is 'n lamp,
my onderrig is 'n lig;
wie hom laat teregwys,
is op die pad na die lewe toe.