Sondagaand erediens - Past Dries Venter

1 KONINGS 4

Salomo se hoofamptenare
1Salomo was koning oor die hele Israel. 2Sy hoofamptenare was die volgende:
Asarja seun van Sadok was hoëpriester;
3Eligoref en Agija, seuns van Sisa, was administratiewe beamptes;
Josafat seun van Agilud was die hoof uitvoerende beampte;
4Benaja seun van Jojada was hoof van die leër.
Sadok en Abjatar was priesters. 5Asarja seun van Natan was hoof van die streekbestuurders; Sabud seun van Natan was 'n priester en persoonlike raadgewer van die koning.
6Agisar was paleisopsigter;
Adoniram seun van Abda was in beheer van die dwangarbeid.
Salomo se streekbestuurders
7Salomo het twaalf streekbestuurders in die hele Israel aangestel met die oog op die onderhoud van die koning en sy hof. Elkeen was verantwoordelik vir een maand per jaar se onderhoud.