Sondagaand erediens - Past Dries Venter

--:--
1 KONINGS 4

Salomo se hoofamptenare
1Salomo was koning oor die hele Israel. 2Sy hoofamptenare was die volgende:
Asarja seun van Sadok was hoëpriester;
3Eligoref en Agija, seuns van Sisa, was administratiewe beamptes;
Josafat seun van Agilud was die hoof uitvoerende beampte;
4Benaja seun van Jojada was hoof van die leër.
Sadok en Abjatar was priesters. 5Asarja seun van Natan was hoof van die streekbestuurders; Sabud seun van Natan was 'n priester en persoonlike raadgewer van die koning.
6Agisar was paleisopsigter;
Adoniram seun van Abda was in beheer van die dwangarbeid.
Salomo se streekbestuurders
7Salomo het twaalf streekbestuurders in die hele Israel aangestel met die oog op die onderhoud van die koning en sy hof. Elkeen was verantwoordelik vir een maand per jaar se onderhoud.
27 Nov 2022 12PM Afrikaans South Africa Religion & Spirituality · Christianity

Other recent episodes

Saterdag Oggenddiens - Prof Pieter Verster

MIGA 6 1Hoor wat die Here sê: Maak klaar, roep die berge as getuie, laat die heuwels hoor wat jy te sê het. 2Berge, vaste fondamente van die aarde, julle moet luister na die saak wat die Here het. Die Here het 'n saak teen sy volk, Hy het Israel…
2 Dec 1AM 17 min

Vrydag Oggenddiens - Prof Pieter Verster

JEREMIA 31 1Daardie tyd, sê die Here, sal Ek die God van al die stamme van Israel wees, en hulle sal my volk wees. 2So sê die Here: Israel, die volk wat aan die swaard ontkom het, is begenadig in die woestyn, hy sal na sy rusplek toe kom. 3Van…
1 Dec 1AM 14 min

Wat sê die Woord - DR E (Dr Elrike)

Christelike oggenddienste wat uitgesaai word Maandag tot Saterdag om 08:30 asook Sondag Erediens om 09:00 en die Aanddiens om 19:00
29 Nov 12PM 59 min

Donderdag Oggenddiens - Prof Pieter Verster

JESAJA 53 1Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raaksien? 2Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet in droë grond. Hy het nie skoonheid of prag gehad dat ons na…
30 Nov 1AM 14 min

Woensdag Oggenddiens - Prof Pieter Verster

EKSODUS 3 God openbaar Hom aan Moses 1Moses het die kleinvee van sy skoonpa Jetro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die kleinvee diep die woestyn in gejaag totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. 2Toe verskyn die Engel van die Here aan hom in 'n…
29 Nov 1AM 15 min