Donderdagoggend - Ds Frans Oosthuizen

--:--
KOLOSSENSE 4
1Eienaars, behandel julle slawe reg en billik in die wete dat julle ook onder iemand staan, onder die Here in die hemel.
Bid en tree met wysheid op
2Volhard in die gebed! Wees daarby waaksaam en dankbaar 3en bid tegelykertyd ook vir ons. Bid dat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig waarvoor ek hier gevange sit. 4Bid dat ek dit duidelik sal verkondig soos dit my opgelê is.
5Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. 6Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig; en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord.
29 Dec 2022 1AM Afrikaans South Africa Religion & Spirituality · Christianity

Other recent episodes