Saterdagoggend - Ds Frans Oosthuizen

--:--
PSALMS 32
U het my skuld vergewe
1'n Gedig van Dawid.
Dit gaan goed met die mens
wie se oortredings nie gestraf word nie,
wie se sonde vergewe word.
2Dit gaan goed met die mens
vir wie die Here die oortreding nie toereken nie
en in wie se gees daar geen valsheid is nie.
3Toe ek oor my sonde geswyg het,
het my liggaam uitgeteer soos ek heeldag om hulp geroep het.
4U hand het dag en nag swaar op my gedruk,
my krag het opgedroog soos water in somerhitte.
Sela
5Toe het ek my sonde bely,
my oortreding nie weggesteek nie.
Ek het gesê:
“Voor die Here bely ek my opstandigheid;”
en U het my skuld vergewe.
Sela
6Dit is waarom elke gelowige in 'n tyd van nood tot U bid;
selfs vloedwaters sal hom nie skielik oorval nie.
7U is vir my 'n skuilplek,
U beskerm my teen aanvalle,
U laat my oorwinningsliedere sing.
Sela
8Ek wil jou onderrig
en jou die pad leer wat jy moet volg.
Ek wil jou raad gee en my oog oor jou hou.
9Moenie onverstandig wees nie, soos 'n perd of 'n muil
wat met 'n stang in die bek beteuel moet word as jy hom wil lei.
10Die goddelose het baie smarte,
maar wie op die Here vertrou,
dié omvou Hy met sy liefde.
11Verbly julle in die Here en juig, regverdiges,
jubel, alle opregtes.
31 Dec 2022 1AM Afrikaans South Africa Religion & Spirituality · Christianity

Other recent episodes