ادبیات افغانستان از شوک درمی‌آید؟

--:--
شاید در حال حاضر صحبت از ادبیات افغانستان برای بسیاری از دوستداران آن در داخل و خارج کشور لوکس و حتی بیجا به نظر برسد. وقتی نه حق تحصیل برای زنان هست و نه نیازهای اولیه‌ی مردم فراهم است، وقتی میلیون‌ها نفر در سرما و گرسنگی به سر می‌برند غم ادبیات را خوردن مضمون خوبی برای یک داستان کافکایی است. اما مگر حسرت‌ها فراوان نیستند؟ حسرت ادبیات هم یکی از آن‌ها. این موضوع بحث این هفته‌ی پرگار است. از مهمان‌های این هفته می‌پرسیم آیا ادبیات افغانستان جان به در خواهد برد در شرایطی که بخش عمده‌ی آفرینندگان ادبی از کشور فرار کردند و آنانی که ماندند غم ادبیات احتمالا غم آخرشان است؟ آیا نسلی که در دو دهه‌ی اخیر شعر گفت و داستان نوشت می‌تواند به آفرینش ادبی ادامه دهد یا آن را کناری خواهد نهاد و با خاطره‌ی آن خواهد زیست؟
25 Mar Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes

شهروندخبرنگار

قدرت و میزان تاثیرگذاری آنچه که شهروندخبرنگار نامیده می‌شود در جریان جنبش زن زندگی آزادی بود که به نمایش گذاشته شد. شهروندخبرنگار چه فرصت‌هایی ایجاد می‌کند و چه خطراتی می‌آفریند؟ مهمانان این برنامه: رضا دقتی؛ عکاس‌خبرنگار و فرزاد صیفی‌کاران؛ روزنامه‌نگار.
3 Jun 57 min

ایرانی‌ها با سویه‌ی تراژیک دمخورترند؟

مردم دل و دماغ ندارند. این را حتما در ایران یا در مورد ایرانی‌ها کم نشنیده‌اید. آیا جانب تراژیک زندگی برای ایرانی‌ها جذابیت بیشتری دارد و منظر کمیک زیست انسانی غالبا فراموش می‌شود؟ مهمان‌های برنامه: محمود فرجامی؛ طنزپرداز و پویا قدوسی؛ استاد دانشگاه هستند
27 May 57 min

از جنبش اعتراضی ایران مراقبت شده؟

آیا از جنبش زن زندگی آزادی مراقبت شده؟ آنچه در آن امیدبخش بود حفظ شده؟ جوان‌هایی که در کف خیابان این جنبش را آغاز کردند از تحرکاتی که برای شکل‌دهی به آلترناتیو جمهوری اسلامی به ویژه در خارج صورت گرفته دلگرمی می‌گیرند؟ مهمان‌های برنامه: شهریار آهی و نازیلا گلستان هر…
20 May 55 min

چرخش در سیاست منطقه‌ای ایران

آیا ایران در منطقه سیاست جدیدی پیشه کرده؟ آنچه که بازوی بلند ایران از لبنان و سوریه تا افغانستان و آسیای میانه نامیده می‌شد‌ حال چگونه به کار گرفته می‌شود؟ مهمان‌های برنامه: حمیدرضا عزیزی؛ پژوهشگر روابط بین‌الملل و نجاح محمدعلی؛ تحلیل‌گر مسائل خاورمیانه.
13 May 54 min

علی‌ابن ابی‌طالب، بخش دوم

آیین‌های ایرانی در دوران ساسانی چقدر موثر بود در شکل دادن به جایگاه علی‌ابن‌ابی‌طالب به عنوان امام اول شیعیان و سپس به مثابه‌ی کالبدی که نور خدایی در آن تجلی یافته و در فرزندانش تداوم یافته؟ آیا شیعه‌ای که امام علی و فرزندانش در کانون قرار دارند را نمی‌توان اسلام…
6 May 54 min