Stellenbosch 360: Sestien onse in ons pond?

Fassiliteerder: Andreas van Wyk
Met Conrad Sidego, Jerome Slamat, Annemarie Ferns, Elsabé Retief, Porchia Adams en Servaas van den Berg
Is daar eenheid tussen Stellenbossers na die verdelings van die verlede? Is verdeeldheid iets van die verlede? Eenheid tussen ons gemeenskappe: Hoe nou gemaak?