BESTE PROFESSOR: DIE US VAN 1966 TOT 2016 - OP REIS IN TYE VAN VERANDERING

Die oud-rektor van die US, prof.
Andreas van Wyk, en ander akademici
gesels vir oulaas in dié gewilde reeks.
Die historikus Albert Grundlingh gesels
met Andreas van Wyk oor ’n halfeeu van
Matie-geskiedenis – van die verskyning
van Stellenbosch 1866 – 1966: Honderd
jaar hoër onderwys tot eergister.