Episodes
1 – 20

Kaya 959

Kosmos 94.1

Ziwani

Moneyweb Radio

Namibia Future Media

Fine Music Radio

Kosmos 94.1

Rawlco Radio Ltd.

Business Day TV

BizNews

Kosmos 94.1

Kosmos 94.1

Kaya 959

Deutsche Welle

Rawlco Radio Ltd.

Kaya 959

Moneyweb Radio

Kosmos 94.1

Kosmos 94.1

Rawlco Radio Ltd.

1 – 20