Plural Media NoticiAudio Kimwani

NoticiAudio Kimwani

Habari muimu kwa kila sumana kuhusu inty ya Moçambiqui, zilaviwa na Plural Média.
Weekly Other Mozambique News
113 Episodes
1 – 20

NoticiÁudio Kimwani de 01 a 08 de Dezembro de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● Tchama RENAMO tchiwkeshary comandanti nkulu wa mapulíciya na kiyongozi wa TVM (Lusa) ● Mikukuta ya mapulíciya saipita bala ituliwa pa ndiyango wa TV Sucesso (Lusa) ● Madjeshi wa RENAMO kalalamika kutowa…
2 Dec 5 min

NoticiÁudio Kimwani de 24 de Novembro a 01 Dezembro de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● Secretáriwu wa stadu tá Manica kalaviwa chewo bãada ya kussowela vinu vya kusaidiya kulombiwa wasimana (O País) ● Nyusi kalalamika kutowa kuwoneka faida za madjeshi wastafu ncaty ya kumaliza ushababi (Evidências)…
24 Nov 5 min

NoticiÁudio Kmwani de 17 a 24 de Novembro de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● Kiyongozi wa Tv Sucesso kassussussiwa kulaiwa (Integrity) ● Mabispu wa anglicana wankulebela kamba dom Carlos Matsinhe aásse chewo cha kulongoza kitondola (O País) ● Kutowa kuwepo documentu kwankusababisha wanu wengui wainshi…
20 Nov 5 min

NoticiÁudio Kimwani de 10 a 17 de Novembro de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● Graça Machel kamba chama FRELIMO lazima kwamini kushindiwa ncati ya Kitondola(Lusa) ● Cesta Gastão Nhussi kengezewa chewo ncati ya mapuliciya kwa namuna saidjiwanikana (Mediafax) ● Município ya Chimoio ipanga futi kudangula…
14 Nov 4 min

NoticiÁudio Kimwani de 03 a 10 de Novembro de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● Tribunal iwafungula wanu 17 wafungiwe pa mandamano a chama RENAMO (VOA) ● Ossufo Momade kamba Nyusi kankukenekeza kutengeneza kulongoza kwa nafassi ya tatu kwa kutumila chama RENAMO (O País) ● Wanu…
4 Nov 3 min

NoticiÁudio Kimuani de 27 de Outubro a 03 de Novembro de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● Mapuliciya wakubali kumulaya n'nemba moja nkati ya madandamano à imani Chiúre (O País) ● Wapimi wa matumizi awawonelela kwiwiwa nzulucu nkati ya kazi za madjeshi (Integrity) ● Vyama vya upinzani wadai…
28 Oct 4 min

NoticiÁudio Kimwani de 20 a 27 de Outubro de 2023

Varhandziwa vayingisete, hoyo hoyo ka xiyenge xinwani xa Magungo ya NoticiAudio. A tilhoko maka ta xiyenge lexi : ● Tiribunali ihukumu kwa faida ya chama RENAMO pa Cidadi ya Maputo (Mediafax) ● Wanu kumi wakiwa na bunduqui wewa bunduqui Manhiça (Integrity) ● Wanainchi wa Miezi wakukumbussa zitimiziwe ahadi itendiwe na…
20 Oct 5 min

NoticiÁudio Kimwani de 13 a 20 de Outubro de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: ● Kipinga cha wanu wali wa kifalume Chamba zivunjiwa sharia ncati ya kitondola (Lusa) ● TotalEnergies ikeshaliwa ndandu ya tukowa kuwaifadhi Wanainchi ncati ya vita Palma muaka 2021 (DW) ● Kundi linaganiza haki za binadamu lankudai kwamba inti ya Ruanda…
13 Oct 4 min

NoticiÁudio Kimwani de 06 a 13 de Outubro de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: ● 27 tu basi ncati ya wanajeshi 5221 wasile bunduqui ncati ya RENAMO wapokela nshahara (A Verdade) ● Kazi za sharia ziwassa nhuma wandishi wa habiri wali baidi na cidadi ya Maputo (O País) ● Kamati ya Kitondola Moçambiqui isutumu…
6 Oct 6 min

NoticiÁudio Kimwani de 29 de Setembro a 06 de Outubro de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: ● Wanu sa wejiwanikana wadangula vinu n'nhumba ya kazi ya MDM Xai-Xai (Boletim eleitoral CIP) ● Tadjili mwenguine kakoliwa cidadi ya Maputo (Integrity) ● Stella Zeca kasisiwa chewo cha Secretáriya wa Istadu wa Sofala (Integrity) Landikisse uzuji wa Podcast ema…
29 Sep 5 min

NoticiÁudio Kimwani de 22 a 29 de Setembro de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: ● Wanainchi wa Olinda wakenekeza kwimissa kazi za mpereza ya mina ya ki China (Integrity) ● Aupo nzulucu ncati ya xicola ya kufundiwa mapuliciya (Carta de Moçambique) ● IMD chankulaizi matokeyo a uchaputhu na kinhume cha sharia ncati ya kitondola…
22 Sep 5 min

NoticiÁudio Kimwani de 15 a 22 de Setembro de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: ● Makundi sa ali akifalume wankusutumu kupanjiwa ka mwandishi wa habari na wanu wa ulinzi wa presidenti Filipe Nyusi (RFI, CDD, MISA) ● Wanu wengui wasile bunduqui ncati ya RENAMO awanamba kwandikiwa para kupokela nzulucu (O País, AIM) ● Kiassi…
15 Sep 5 min

NoticiÁudio Kimwani de 01 a 08 de Setembro de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: ● CIP a paluxa vapfuneki vangari vangani va Frelimo ka mintirho ya ta machapu ya migodi (Carta de Moçambique) ● Hamfu ya minjangu ya Moçambique yi hanya yi ngana magezi mintini ya yona (Lusa) ● Khale ka valwi va Renamo…
1 Sep 5 min

NoticiÁudio Kimwani de 25 de Agosto a 01 de Setembro de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: ● Chang kamba Nyusi ndi ampele mamulaka a kutaya saini deni saijiwanikana (Canal de Moçambique) ● Sirikali ya distritu ya Larde yankutumila nzulucuo milhão 34 za meticagi kwa kumaliza nhumba ya Administradori (Carta de Moçambique) ● Tchama FRELIMO chankuwalazimisha baazi…
25 Aug 6 min

NoticiÁudio Kimwani de 18 a 25 de Agosto de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: ● Wanainchi wa Dondo wankudai kuwepo mpresa ili kukwatala aridhi (DW) ● TotalEnergies ikwamini kuwepo m'makazi wanu wa Cabo Delgado (VOA) ● Mamediku wankudai kwimissa piya kazi na huduma za kawaida m'maxipitali piya (Lusa) Landikisse uzuji wa Podcast ema ukurassa…
18 Aug 5 min

NoticiÁudio Kimwani de 11 a 18 de Agosto de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: ● Mapuliciya wankussusussa kutenda mandamano ndandu ya kulimba kupokela nshahara (Integrity) ● Nyusi kasambaliwa mbele ya waziri wa kazi za Mapuliciya ndandu ya kutowa kwissa hali ya kukoliwa matadjiri (Canal de Moçambique) ● Wanu wa chama RENAMO wanza mainsha ncaty…
11 Aug 5 min

NoticiÁudio Kimwani de 04 a 11 de Agosto de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Sirikali yankuwasususa mamedicu na itangaza kuwenguiza ncaty ya kazi mamedicu wapya (Lusa) • Wakazi wasirikali wankudai chama Frelimo wankuwalipisa nzuluco ili utumiliwe ncaty ya mpango wa kitondola (Mz News) • Mapulíciya wasinganiliwa wakinsausa munu munkukuta wawo (Integrity) Landikisse uzuji…
4 Aug 5 min

NoticiÁudio Kimwani de 28 de Julho a 04 de Agosto de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Presidenti Nyusi kankulalamikiwa kwa kusafiri mara nhingui kinu chitumika nzuluco zaidi (VOA) • Políciya wakataza ibada ya kundebelela n'nemba afwile m'makono mua Mapulíciya Maputo (Integrity) • Rádiu za m'makaya mu inty ya Moçambiqui zankulalamika kwa kwingililiwa na siasa (DW)…
28 Jul 5 min

NoticiÁudio Kimwani de 21 a 28 de Julho de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • Tchengezeka kiass tcha wakazi bila nshahara (Carta de Mocambique) • Nsumbiji ipeleka bunduqui zikiwa na madjeshi wa Renamo zituliwe Botswana kwa kutunza nafassi kadha (África Monitor) • Hukumu ya Manuel Chang yukwanza mwezi wa kwanza muakani (VOA) Landikisse uzuji…
21 Jul 6 min

NoticiÁudio Kimwani de 14 a 21 de Julho de 2023

Salama jamah mussikiliza noticiAudio. Karibuni habar za lelo kamba ezi: • África do Sul ikubali futy kumpeleka Manuel Chang Inti ya Estados Unidos (Lusa) • Ngazi za julu za Mapulíciya zikataza Mapulíciya piya kussowela ncaty ya mitandawo ya jamih (Carta de Mocambique) • Baba za wana wankudjenga xikola ili wanawawo…
14 Jul 5 min
1 – 20