IZINTSHUMAYELO

Leli khasi ngelezinhlelo zethu zomsakazo, izintshumayelo ezikhethwe ngokucophelela kozakwethu zisakazwa ku-93.6 FM
Weekly Zulu South Africa Christianity · Christianity
317 Episodes
1 – 20

PJILA UTHETHELELE

Izwi lenkosi ngo Mama malila isihloko sithi Phila uthethelele
6 Jun 25 min

PHIKELELANI

Intshumayelo siyethulelwa uMfundisi Mthembu isihloko sithi Phikelelani
29 May 19 min

INSINDISO NGOJESU

UMfundisi Mthembu usipha intshumayelo isihloko sithi Insindiso ngoJesu
28 May 24 min

AMANDLA OMKHULEKO

Intshumayelo siyethulelwa uMfundisi Mthembu isihloko Amandla omkhuleko
20 May 24 min

KUPROFETHIWE NGAWE

Leli khasi ngelezinhlelo zethu zomsakazo, izintshumayelo ezikhethwe ngokucophelela kozakwethu zisakazwa ku-93.6 FM
19 May 19 min

ZIDELE

Intshumayelo siyethulelwa uMama uKubheka isihloko Zidele
12 May 24 min

ISIVUMELWANO

Leli khasi ngelezinhlelo zethu zomsakazo, izintshumayelo ezikhethwe ngokucophelela kozakwethu zisakazwa ku-93.6 FM
2 May 15 min

LUYABIZA UBIZO

UMam Kubheka usipha intshumayelo isihloko sithi Luyabiza Uzbizo
1 May 19 min

UMOYA ONGCWELE

Intshumayelo ngoMama uMalila isihloko sithi Umoya Ongcwele
1 Mar 18 min

UKUVULWA KWAMEHLO

Intshumayelo siyethulelwa uMfundisi Ncube isihloko sithi Ukuvulwa kwamehlo
1 Mar 22 min
1 – 20