IZINTSHUMAYELO

Leli khasi ngelezinhlelo zethu zomsakazo, izintshumayelo ezikhethwe ngokucophelela kozakwethu zisakazwa ku-93.6 FM
Weekly Zulu South Africa Christianity · Christianity
260 Episodes
1 – 20

UPETRO

INTSHUMAYELO no Mam Xaba ethi uPetro.
27 Nov 26 min

USUKU LWENKOSI

INTSHUMAYELO no Mfundisi Myeza ethi Usuku Lwenkosi.
25 Nov 17 min

ISIFO SOCHOKO

INTSHUMAYELO no Mfundisi Mthembu ethi Isifo Sochoko
24 Nov 19 min

INSIMBI

INTSHUMAYELO no Mam Malila ethi Insimbi.
15 Nov 19 min

PHENDUKANI

INTSHUMAYELO no Mam Malila ethi Phendukani.
13 Nov 18 min

UMUSA KAJESU

INTSHUMAYELO no Mfundisi Myeza ethi Umusa KaJesu
12 Nov 22 min
1 – 20