Ons bid vir ons Kinders - Johann Els

--:--
Num.6:23-27
Spreek met Aäron en sy seuns en sê: So moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê: Die HERE sal jou seën en jou behoed; die HERE sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees; die HERE sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet hulle dan my Naam op die kinders van Israel lê; en Ék sal hulle seën.
18 May 2023 English South Africa Christianity · Christianity

Other recent episodes

Praktiese Liefdesdiens Lesse - Johann Els

MATTEUS 25:37-40 AFR83 Dan sal dié wat die wil van God gedoen het, Hom vra: ‘Here, wanneer het ons U honger gesien en U gevoed, of dors en U iets gegee om te drink? En wanneer het ons U 'n vreemdeling gesien en U gehuisves, of sonder klere, en vir…
18 Jul 20 min

While you wait

Janine van Niekerk is speaking about the time after you have lost control, hope, faith, answers... before God resolves anything and you have to wait on Him... what do you do during those times?
15 Jul 25 min

Rest for the weary soul - Johann Els

Isaiah 40:31 but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles; they will run and not grow weary, they will walk and not be faint.
10 Jul 20 min