دوتابعیتی‌ها در جدال ایران و غرب

--:--
دوتابعیتی‌ها در جدال ایران و غرب
مهمان‌ها: ایرج مصداقی و علم صالح
14 Oct 2023 Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes

کشتار ارامنه

صد سال پیش فاجعه‌ای در امپراتوری عثمانی رخ داد که ارمنی‌ها آن را نسل‌کشی می‌خوانند.
20 Apr 50 min