Vice president of NALOBA Peter Kanu Amadhila

--:--
Inopitililwapo kenghudafana ondo twaninga nomupendu President Mehangano lo NALOBA (Namibia Local Business Association) kombinga yoshihoongalelelonga osho tashi ka kalako mo 25 -26th October 2023 ko Safari Hotel, mo Windhoek.
23 Oct 2023 5AM Other Namibia News · Entertainment News

Other recent episodes