دوگانگی دکارتی جسم و روح

--:--
آیا شما به آنچه دوگانگی جسم و روح نامیده می‌شود اعتقاد دارید؟
28 Oct 2023 Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes

کشتار ارامنه

صد سال پیش فاجعه‌ای در امپراتوری عثمانی رخ داد که ارمنی‌ها آن را نسل‌کشی می‌خوانند.
20 Apr 50 min