Jeremiah Low Key Nakafila.

--:--
Omudhengi ngonyo Jeremiah Nakathila okwali ayi kuudhano woongonyo poCalifonia- America, moka eli akanitha uudhano mo round 2, okuli apopi nkene uuvu nayi molwa etokolo lyaReferee na nkene shili sheende opo a kanithe uudhano mboka.
17 Nov 2023 5AM Other Namibia News · Entertainment News

Other recent episodes