زمان چیست؟

--:--
آیا زمان را ما می‌آفرینیم یا اینکه زمان هست و ما در آن در گذریم؟
2 Dec 2023 Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes