ترکیه، دموکراسی لرزان یا باثبات؟

--:--
از نیمه دوم قرن بیستم بر ترکیه چه گذشت؟ دموکراسی در ترکیه چگونه پا گرفت؟
17 Feb Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes

کشتار ارامنه

صد سال پیش فاجعه‌ای در امپراتوری عثمانی رخ داد که ارمنی‌ها آن را نسل‌کشی می‌خوانند.
20 Apr 50 min