Dollar and Sense

--:--
Are you wondering how to stop overspending?
Here are some few tips.
Draw up a budget and stick to it. Do not spend more than you earn and save for emergencies even though it is a minimal amount.
27 Mar 8AM Other Namibia News · Entertainment News

Other recent episodes

Tutungeni mombepo

Omukadhona gwedhina Tutungeni okwadhenge mombepo tati aalumentu ohaya lundulula omadhina gaakadhona yawo moongodhi dhawo ngele yamonopo ishewe gumwe tamonika nawa.
22 May 11AM 3 min

OMUDHENGI MEWAGANDJO

Omudhengi okwadhenge mombepo tagandja oombedhi kepangalo omolwa uunona wuli kohi yoomuvula omulongo 19, oshowo komu 14 tawu ningi omategelelo Moshitopolwa ShaHangwena
21 May 1PM 2 min

Prime Misnister's Office- Maxmus Haalwoodi-

Ovakwashiwana vokonooli otava nyenyeta omipopyo kutya meumbo mu na "ongulu" ile mu na omunailonga ha mono oiyemo ya pita po N$ 3 500 itava ka mona oshikukuta Omupopiliko wombelewa yomuprimaminista okwe shiyelifa kutya oshinima shili ngaha kashifi shoshili
17 May 3AM 10 min

Tangeni Mombepo

Tangeni okwa dhenge ,mo mbepo tati , aalumentu , yo ngashingeyi oyi kwatelela ashike maakiintu inaya hala okulonga , aniwa omulumentu anyengwa shike nokolusheno lo 50 nenge koka chocolate ko 20 .
15 May 8AM 5 min