سهم زکریای رازی در فلسفه و علم

--:--
آثار به جا مانده از رازی عمدتا در حوزه پزشکی است. پس چگونه می‌توان او را فیلسوف نامید؟
30 Mar Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes

نقد باورهای دینی، چگونه؟

آیا موقعیت دین در ایران امروز، برای دینداران نگران‌کننده است؟ مناسبت دین و دینداری با سبک زندگی امروزی در ایران چیست و آیا ایران وارد دوران پسا دینی شده است؟ چه تفاوتی میان «دین مدنی» و دینی که از آن به عنوان «دینِ توده‌ای» یاد می‌شود وجود دارد؟
18 May 59 min

رستگاری

چه کسی رستگار می‌شود؟ گوش سپردن به یک پیامبر است که مایه‌ی رستگاری می‌شود یا نیک بودن؟
27 Apr 52 min

کشتار ارامنه

صد سال پیش فاجعه‌ای در امپراتوری عثمانی رخ داد که ارمنی‌ها آن را نسل‌کشی می‌خوانند.
20 Apr 50 min