Radio Rosestad Rosestad Godsdiens

Rosestad Godsdiens

Christelike oggenddienste wat uitgesaai word Maandag tot Saterdag om 08:30 asook Sondag Erediens om 09:00 en die Aanddiens om 19:00
Daily Afrikaans South Africa Religion & Spirituality · Christianity
304 Episodes
1 – 20

Sondagaand Erediens - Ds Ben Bornman

FILIPPENSE 4 19En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. PSALMS 50 10want al die diere in die bos is Myne, die wild op duisende berge. 11Ek ken al die voëls van die berge; al wat roer op die veld,…
26 May 1PM 24 min

Sondagoggend Erediens - Ds Ben Bornman

FILIPPENSE 1 6Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. JUDAS 1 Lof aan God 24Aan Hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en…
26 May 3AM 25 min

Saterdag Oggenddiens - Ds Ben Bornman

PSALMS 139 U omsluit my van alle kante 1Vir die koorleier. Van Dawid. 'n Psalm. Here, U sien dwarsdeur my, U ken my. 2Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit, U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. 3Of ek reis en of ek oorbly,…
25 May 2AM 18 min

Vrydag Oggenddiens - Ds Ben Bornman

JOB 11:7 “Kan jy begryp wie God werklik is? Kan jy die Almagtige ten volle verstaan? JESAJA 55 8My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos Myne nie, sê die Here; 9soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle…
24 May 2AM 19 min

Donderdag Oggenddiens - Ds Ben Bornman

JOHANNES 1 13Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. 1 JOHANNES 1 God is lig 5Dít is nou die boodskap wat ons by Hom gehoor het en aan julle verkondig:…
23 May 2AM 13 min

Woensdag Oggenddiens - Ds Ben Bornman

PSALMS 147 5Ons Here is groot en magtig, sy kennis is onbegrens. JOHANNES 1 23Hy antwoord toe: “Ek is die een wat in die woestyn roep: Maak die pad vir die Here reguit.”
22 May 2AM 14 min

Dinsdag Oggenddiens - Ds Ben Bornman

JAKOBUS 1 17Elke goeie gawe en elke volmaakte geskenk kom van Bo. Dit kom van die Vader wat die hemelligte geskep het, maar wat self nie soos hulle verander of verduister nie.
21 May 2AM 15 min

Maandag Oggenddiens - Ds Ben Bornman

PSALMS 145 Ek wil getuig van u magtige dade 1'n Loflied van Dawid. Ek wil u lof verkondig, my God en Koning, ek wil u Naam altyd loof. 2Elke dag wil ek U loof, ek wil u Naam altyd prys. 3Die Here is groot, alle lof kom Hom toe, sy…
20 May 2AM 14 min

Sondagaand Erediens - Past Marius Jacobs

PSALMS 1 Die Here lei die regverdiges 1Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, 2maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. 3Hy is soos 'n…
19 May 1PM 28 min

Sondagoggend Erediens - Past Marius Jacobs

2 KORINTIËRS 4 Die apostels verkondig Jesus Christus, die Here 1God het Hom oor ons ontferm en hierdie bediening aan ons opgedra. Daarom word ons nie moedeloos nie. 2Ons vermy praktyke wat nie die lig kan verdra nie en waaroor ons ons sou moes skaam. Ons gaan nie met bedrog…
19 May 3AM 23 min

Saterdag Oggenddiens - Past Marius Jacobs

JONA 1 U is die Here, U doen wat U wil 1Die woord van die Here het tot Jona seun van Amittai gekom: 2“Maak klaar, gaan na die groot stad Nineve toe en spreek hom aan, want Ek weet hoe sleg hy is.” 3Maar Jona het klaargemaak om na Tarsis…
18 May 2AM 23 min

Vrydag Oggenddiens - Past Marius Jacobs

JOHANNES 21 Jesus verskyn nog 'n keer aan sy dissipels 1Daarna het Jesus weer aan sy dissipels verskyn, by die See van Tiberias. Dit het só gebeur: 2Simon Petrus en Tomas, wat ook Didimus genoem is, Natanael van Kana in Galilea, die seuns van Sebedeus en nog twee ander dissipels…
17 May 2AM 17 min

Donderdag Oggenddiens - Past Marius Jacobs

HANDELINGE 4 36Josef 'n Leviet wat op Siprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is – dit beteken iemand wat mense moed inpraat – 37het ook die grond wat hy gehad het, verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee.
16 May 2AM 16 min

Dinsdag Oggenddiens - Past Marius Jacobs

EKSODUS 20 Die tien gebooie (Vgl. Deut. 5:6-21) 1Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: 2“Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. 3Jy mag naas My geen ander gode hê nie. 4“Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige…
14 May 2AM 18 min

Maandag Oggenddiens - Past Marius Jacobs

PSALMS 116 Ek het die Here lief 1Ek het die Here lief, want Hy verhoor my smeekgebede. 2Hy het na my geluister toe ek Hom aangeroep het. 3Bande van die dood het my omsluit, doodsangs het my aangegryp, ek het benoud en bekommerd geword. 4Toe het ek die Naam van…
13 May 2AM 17 min

MOEDERSDAG Sondagaand Erediens - Dr Belinda van der Vlies

MATTEUS 5 Die sout vir die aarde en die lig vir die wêreld (Mark. 9:50; Luk. 14:34-35) 13“Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi, en die mense vertrap…
12 May 1PM 19 min

MOEDERSDAG Sondagoggend Erediens - Dr Belinda van der Vlies

GENESIS 16 Abram, Sarai en Hagar 1Sarai het nog nie vir haar man Abram 'n kind in die wêreld gebring gehad nie. Sy het 'n Egiptiese slavin met die naam Hagar gehad. 2Toe sê Sarai vir Abram: “Die Here het my nou eenmaal daarvan weerhou om kinders te kan hê…
12 May 3AM 29 min

Saterdag Oggenddiens - Dr Belinda van der Vlies

JOHANNES 14 Jesus gaan na sy Vader toe 1“Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God; glo ook in My. 2In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek…
11 May 2AM 20 min

Vrydag Oggenddiens - Dr Belinda van der Vlies

HANDELINGE 1 10Terwyl Hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. 11Dié sê toe vir hulle: “Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem…
10 May 2AM 17 min
1 – 20