Radio Rosestad Rosestad Godsdiens

Rosestad Godsdiens

Christelike oggenddienste wat uitgesaai word Maandag tot Saterdag om 08:30 asook Sondag Erediens om 09:00 en die Aanddiens om 19:00
Daily Afrikaans South Africa Religion & Spirituality · Christianity
1,040 Episodes
1 – 20

Donderdag Oggenddiens - Ds Wimpie Raadt

HANDELINGE 1 Die belofte van die Heilige Gees 1My eerste boek, Teofilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af 2tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat Hy in die hemel opgeneem is, het Hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan…
1 Jun 2AM 16 min

Woensdag Oggenddiens - Ds Wimpie Raadt

2 TIMOTEUS 3 16Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek,
31 May 2AM 17 min

Maandag Oggenddiens - Ds Wimpie Raadt

2 TIMOTEUS 3 16Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek,
29 May 2AM 15 min

Sondagaand Erediens - Past Bernard van der Vlies

JESAJA 46 9Dink aan wat vroeër gebeur het, lank gelede; Ek is God, daar is geen ander nie; Ek is God, daar is niemand soos Ek nie. 10Ek kondig vantevore aan wat later sal kom, lank tevore al wat nog nie gebeur het nie. Ek sê wat Ek besluit het…
28 May 1PM 27 min

Sondagoggend Erediens - Past Bernard van der Vlies

HANDELINGE 2 Die uitstorting van die Heilige Gees 1Toe die dag van die pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. 2Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. 3Hulle het iets soos…
28 May 3AM 29 min

Saterdag Oggenddiens - Past Bernard van der Vlies

JOHANNES 9 Jesus genees 'n man wat blind gebore is 1Terwyl Jesus wegstap, sien Hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. 2Sy dissipels vra Hom toe: “Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is: sy eie of sy ouers s'n?” 3En Jesus…
27 May 2AM 21 min

Vrydag Oggenddiens - Past Bernard van der Vlies

FILIPPENSE 2 Die voorbeeld van Jesus Christus 5Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was: 6Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, 7maar Hy het Homself verneder deur…
26 May 2AM 17 min

Woensdag Oggenddiens - Past Bernard van der Vlies

2 KONINGS 4 Die weduwee se olie 1'n Vrou van 'n profeet het haar nood by Elisa kom kla: “My man is dood. U weet self dat hy die Here gedien het. Nou het die skuldeiser gekom om my twee seuns te vat en hulle sy slawe te maak.” 2Elisa…
24 May 2AM 16 min

Dinsdag Oggenddiens - Past Bernard van der Vlies

1 KONINGS 17 Elia kondig 'n droogte aan 1Elia die Tisbiet was 'n bywoner uit Gilead. Hy het vir Agab gesê: “So seker as die Here leef, die God van Israel in wie se diens ek staan, daar sal die volgende paar jaar geen dou of reën val nie, behalwe…
23 May 2AM 16 min

Maandag Oggenddiens - Past Bernard van der Vlies

EFESIËRS 3 20Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, 21aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.
22 May 2AM 16 min

Sondagaand Erediens - Ds Hannes du Plessis

JAKOBUS 1 Hoor en doen 19My liewe broers, dít moet julle in gedagte hou: elke mens moet maar te gewillig wees om te luister, nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie. 20'n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. 21Daarom…
21 May 1PM 33 min

Sondagoggend Erediens - Ds Hannes du Plessis

2 KORINTIËRS 4 'n Skat in kleipotte 7Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. 8In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie; ons is oor raad verleë, maar…
21 May 3AM 23 min

Sondagoggend Erediens - Ds Hannes du Plessis

2 KORINTIËRS 4 'n Skat in kleipotte 7Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek; die krag wat alles oortref, kom dus van God, nie van ons nie. 8In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie; ons is oor raad verleë, maar…
21 May 3AM 27 min

Saterdag Oggenddiens - Ds Hannes du Plessis

LUKAS 10 Die barmhartige Samaritaan (Matt. 22:34-40;Mark. 12:28-34) 25Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra: “Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?” 26Jesus sê vir hom: “Wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees…
20 May 2AM 16 min

Vrydag Oggenddiens - Ds Hannes du Plessis

GENESIS 50 15Na hulle pa se dood het Josef se broers gevra: “En as Josef nog steeds 'n grief teen ons het en ons nou gaan terugbetaal vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het?” 16Daarom het hulle 'n boodskap na hom toe gestuur: “Voor sy dood het u…
19 May 2AM 12 min

(Hemelvaart) Donderdagoggend Erediens - Ds Hennes du Plessis

HANDELINGE 11 Petrus verantwoord hom voor die gemeente in Jerusalem 1Die apostels en die ander gelowiges in Judea het gehoor dat mense wat nie Jode is nie, ook die woord van God aangeneem het. 2Toe Petrus dan in Jerusalem kom, het die Joodse gelowiges hom verwyt: 3“Jy het mense besoek…
18 May 3AM 22 min
1 – 20