VRYGEMAAK

Vrygemaak na liggaam, siel en gees tot diensbaarheid in die koninkryk van God
Weekly Afrikaans South Africa Christianity · Religion & Spirituality
35 Episodes
1 – 20
1 – 20