Isiqendu 35 | eMandulo - incoko no Onezwa Mbola

--:--
Incoko yethu namhlanje imalunga neshishini lase Dwesa ku Gatyana elisandula ukusungulwa ngo Onezwa Mbola

In today's conversation we chat to entrepreneur Onezwa Mbola about an innovative new business that she recently started from her rural home of Dwesa in Willowvale in the Eastern Cape
3 Aug 2022 Xhosa South Africa Business · Investing

Other recent episodes

Isiqendu 59 | Investa uzikhusela kwi fraud ubuqhetseba

Kubalulekile ukubeka imali bucala, kubaluleke ngakumbi ukuba ukhuseleke kubuqhetseba obugqubayo kulemihla. Incoko yethu no Khwezi Jackson ikunika icebiso lokuba uzikhusela kanjani na It is essential to invest your money safely because fraud is rampant. Our conversation with Khwezi Jackson from TenX Investment gives you useful information on how to invest…
18 Jul 12 min