Isiqendu 40 | Lungiselela iindleko xa kuswelekiwe

--:--
In today's discussion we delve into the real costs of dying to help you prepare adequately

Namhlanje sincokola nzulu malunga neendleko xa kuswelekiwe ukuze ulungise kangangoko
21 Sep 2022 Xhosa South Africa Business · Investing

Other recent episodes

Isiqendu 59 | Investa uzikhusela kwi fraud ubuqhetseba

Kubalulekile ukubeka imali bucala, kubaluleke ngakumbi ukuba ukhuseleke kubuqhetseba obugqubayo kulemihla. Incoko yethu no Khwezi Jackson ikunika icebiso lokuba uzikhusela kanjani na It is essential to invest your money safely because fraud is rampant. Our conversation with Khwezi Jackson from TenX Investment gives you useful information on how to invest…
18 Jul 12 min