Isiqendu 41 | Iimfanelo ezinobuzaza zabo baxhomekeke kuwe

--:--
Kwincoko yethu namhlanje sizakungena nzulu kwimeko ngeemeko ezinobuzaza ezithi zihlangabezane nabo baxhomekeke kuthi esinokwazi ukuzisombulula xa sisenza izicwangciso ngamafa.

Today's discussion will be focused on beneficiaries, spouses and children with specific needs due to various unique circumstances and the solutions we can implement as part of a wholistic estate planning process
28 Sep 2022 Xhosa South Africa Business · Investing

Other recent episodes

Isiqendu 59 | Investa uzikhusela kwi fraud ubuqhetseba

Kubalulekile ukubeka imali bucala, kubaluleke ngakumbi ukuba ukhuseleke kubuqhetseba obugqubayo kulemihla. Incoko yethu no Khwezi Jackson ikunika icebiso lokuba uzikhusela kanjani na It is essential to invest your money safely because fraud is rampant. Our conversation with Khwezi Jackson from TenX Investment gives you useful information on how to invest…
18 Jul 12 min