Isiqendu 44 | Indleko zotyalo mali - costs associated with investing

--:--
Whether you are investing in Index Tracking Funds or investing in Actively managed funds, there will be costs involved. Listen to hear more.

Kukho iindleko xa utyala imali, nokuba usebenzisa i-Index Tracking Funds okanye naluphi na olunye uhlobo - zikhona iindleko ezikhoyo. Mamela uve banzi
18 Oct 2022 Xhosa South Africa Business · Investing

Other recent episodes

Isiqendu 59 | Investa uzikhusela kwi fraud ubuqhetseba

Kubalulekile ukubeka imali bucala, kubaluleke ngakumbi ukuba ukhuseleke kubuqhetseba obugqubayo kulemihla. Incoko yethu no Khwezi Jackson ikunika icebiso lokuba uzikhusela kanjani na It is essential to invest your money safely because fraud is rampant. Our conversation with Khwezi Jackson from TenX Investment gives you useful information on how to invest…
18 Jul 12 min