Isiqendu 44 | Indleko zotyalo mali - costs associated with investing

--:--
Whether you are investing in Index Tracking Funds or investing in Actively managed funds, there will be costs involved. Listen to hear more.

Kukho iindleko xa utyala imali, nokuba usebenzisa i-Index Tracking Funds okanye naluphi na olunye uhlobo - zikhona iindleko ezikhoyo. Mamela uve banzi
18 Oct 2022 Xhosa South Africa Business · Investing

Other recent episodes

Isiqendu 63 | Yintoni MTBPS

Kwincoko yanamhlanje sikunika inkcazelo ngezona zinto ezibalulekileyo ezikuchaphazelayo kwi MTBPS enikwe yi Minister of Finance u Mnumzana Enoch Godongwana
3 Nov 2023 12 min