Isiqendu 45 | Asset Classes - Iintlobo ndidi zotyalo mali

--:--
In this episode we discuss asset classes and how your choice of asset class forms the very core of your product choice

Kwesi isiqendu sincokola ngeentlobo ndidi zotyalo mali zona ezingumongo xa ukhetha iproduct
26 Oct 2022 Xhosa South Africa Business · Investing

Other recent episodes

Isiqendu 59 | Investa uzikhusela kwi fraud ubuqhetseba

Kubalulekile ukubeka imali bucala, kubaluleke ngakumbi ukuba ukhuseleke kubuqhetseba obugqubayo kulemihla. Incoko yethu no Khwezi Jackson ikunika icebiso lokuba uzikhusela kanjani na It is essential to invest your money safely because fraud is rampant. Our conversation with Khwezi Jackson from TenX Investment gives you useful information on how to invest…
18 Jul 12 min