Isiqendu 45 | Asset Classes - Iintlobo ndidi zotyalo mali

--:--
In this episode we discuss asset classes and how your choice of asset class forms the very core of your product choice

Kwesi isiqendu sincokola ngeentlobo ndidi zotyalo mali zona ezingumongo xa ukhetha iproduct
26 Oct 2022 Xhosa South Africa Business · Investing

Other recent episodes

Isiqendu 63 | Yintoni MTBPS

Kwincoko yanamhlanje sikunika inkcazelo ngezona zinto ezibalulekileyo ezikuchaphazelayo kwi MTBPS enikwe yi Minister of Finance u Mnumzana Enoch Godongwana
3 Nov 2023 12 min