Isiqendu 53 | Incoko ngokwakhiwa kwe portfolio

--:--
Sincokola no Khwezi Jackson malunga nokwakhiwa kwe portfolio. Mamela uzivele
In today's discussion we chat to Khwezi Jackson about portfolio construction
11 Apr 2023 Xhosa South Africa Business · Investing

Other recent episodes

Isiqendu 63 | Yintoni MTBPS

Kwincoko yanamhlanje sikunika inkcazelo ngezona zinto ezibalulekileyo ezikuchaphazelayo kwi MTBPS enikwe yi Minister of Finance u Mnumzana Enoch Godongwana
3 Nov 2023 12 min