علی‌ابن ابی‌طالب، بخش دوم

--:--
آیین‌های ایرانی در دوران ساسانی چقدر موثر بود در شکل دادن به جایگاه علی‌ابن‌ابی‌طالب به عنوان امام اول شیعیان و سپس به مثابه‌ی کالبدی که نور خدایی در آن تجلی یافته و در فرزندانش تداوم یافته؟ آیا شیعه‌ای که امام علی و فرزندانش در کانون قرار دارند را نمی‌توان اسلام ایرانی نامید؟ مهمان‌های این برنامه: حسن یوسفی اشکوری؛ پژوهشگر تاریخ اسلام، محمدالله صخره؛ محقق اصول فقه حنفی و محسن بنایی؛ پژوهشگر عصر آغازین اسلام.
6 May Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes