Isiqendu 56 | Ingomso alithenjiswanga

--:--
Kuleveki ephelileyo, bendihleli no MaGasela sincokola malunga nendleko ezivelayo xa umntu eswelekelwe. Ayikho mnandi tu ke into yokuthetha ngokufa kodwa kubalulekile sincokole neentsapho zethu kwaye siqiniseke uba wonke umntu ulungiselelwe
31 May 2023 Xhosa South Africa Business · Investing

Other recent episodes

Isiqendu 63 | Yintoni MTBPS

Kwincoko yanamhlanje sikunika inkcazelo ngezona zinto ezibalulekileyo ezikuchaphazelayo kwi MTBPS enikwe yi Minister of Finance u Mnumzana Enoch Godongwana
3 Nov 2023 12 min