با سازمان مجاهدین چه باید کرد؟

--:--
با مجاهدین خلق چه رفتاری باید پیشه کرد؟
مهمان‌ها: مریم سطوت و داوود باقروند
26 Aug Urdu United Kingdom Society & Culture

Other recent episodes

زمان چیست؟

آیا زمان را ما می‌آفرینیم یا اینکه زمان هست و ما در آن در گذریم؟
2 Dec 57 min

ایران از نگاه طالبان

طالبان چگونه ایران را می‌بینند؟ مملکت شیعیان خارج از دین یا متحدی که باید از آن کمک گرفت؟
18 Nov 58 min

نظام سلطانی

آیا تصمیم‌های آیت‌الله خامنه‌ای در تمامی ساروکار نظام، آن را به نظام سلطانی تبدیل کرده؟
4 Nov 57 min