Isiqendu 61 | Sebenzisa itrusts kwi will yakho

--:--
Kulencoko sicacisa ukuba ungazisebenzisa njani na iTrusts ne Guardians ozityumbileyo kwi will yakho ukuqinisekisa ukuba iminqweno oyibhalileyo iyenzeka xa sele ungekho
13 Sep 2023 Xhosa South Africa Business · Investing

Other recent episodes

Isiqendu 63 | Yintoni MTBPS

Kwincoko yanamhlanje sikunika inkcazelo ngezona zinto ezibalulekileyo ezikuchaphazelayo kwi MTBPS enikwe yi Minister of Finance u Mnumzana Enoch Godongwana
3 Nov 2023 12 min