ISIVUMELWANO

--:--
INTSHUMAYELO no Mam Malila ethi Isivumelwano
15 Jun 2023 Zulu South Africa Christianity · Christianity

Other recent episodes

UNGAZIDELI

Izwi lweNkosi silethulelwa u Mfundisi Mthembu isihloko sithi Ungazideli
1 Feb 13 min

UMOYA ONGCWELE

Intshumayelo ngoMama uMalila isihloko sithi Umoya Ongcwele
1 Mar 18 min

AMANDLA EZWI

Sithola Izwi leNkosi ngoMama uMalila isihloko sithi Amandla Ezwi
7 Feb 17 min

UMALUSI OMUHLE

Izwi leNkosi siliphiwa uMfundisi Mthembu isihloko sithi Umalusi Omuhle
10 Feb 18 min

VUMA AMAPHUTHA

Intshumayelo siyethulelwa uMfundisi Myeza isihloko sithi Vuma Amaphutha
9 Feb 19 min