Ukwehliswa isithunzi uwakwakho kubantu

Kuwumthetho onqala ukuba uwakwakho akwazise emphakathini, angakubukeli phansi. Lenkulumo ingezwakala ilula nje, kodwa kaningi konokwenzeka oganene naye angaqapheli izincaphephe ngezinhlamvu azishoyo, yikho-ke ukuxoxa ngokukhululeka kusemqoka.