Ukulungisela ukukhishwa ejele kowakwakho

Kwesinye isikhathi empilweni sibhekana nezinselelo esingacabanganga soke sidibane nazo. Ake ucabange nje ukungamboni uwakwakho ngenxa yokuboshwa,qede bese uyezwa ukuthi usuku lokuphuma kwakhe selusondele. Emva kweminyaka, ubudlelwano bungobungekho, manje sekumele ulungisele lesigaba esisha.