Izinsika zezibhalo zokuvikela ukuphila koluntu

Ngokokuqhumbuka kokuhushula izisu kwaba semthethweni, kwaqhumisa isikhalo kubameli bobuKhrestu bezinhlaka ezilwela ukuphila.I-Focus on the Family ingenye yezinhlangano esilwe iminyaka ngalesihloko yaze yetha igama elithi : “ubungcwele bempilo yomuntu” yikho okungumgogodla kwi-ministry. Ukuze aMaKhrestu aqonde ukulwela izinto ezinjalo ,adinga ukwazi ukuthi ibhayibheli lifundisani ngempilo yoluntu.