Kragbron | Hy dra ons laste | Lucille May

--:--
Daagliks het ons 'n inspirasie boodskap wat aansluit by ons Kragbron teksvers om jou te inspireer.
27 Sep 2023 12AM English South Africa Religion & Spirituality · Christianity

Other recent episodes

Peter Kotze - Psalms 11:7

Die Here is regverdig, Hy het geregtigheid lief; die opregtes sien sy aangesig. Psalm 11:7
15 Jul 11PM 2 min

Gretha Wiid - Deuteronomium 32:4

Hy is die Rots, sy werk is volmaak, want al sy weë is reg; 'n God van trou sonder onreg, regverdig en regverdig is Hy. Deuteronomium 32:4
14 Jul 11PM 2 min

Henry Pike - Johannes 13:35

Hieraan sal almal weet dat julle my dissipels is, as julle liefde onder mekaar het. JOHANNES 13:35
11 Jul 11PM 2 min

Mariette Loubsher - Romeine 8:38-39

Hiervan is ek oortuig: geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. ROMEINE 8:38-39
10 Jul 11PM 2 min

Gretha Wiid - Sefanja 3:17

Die Here jou God is by jou, 'n held wat verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel. SEFÁNJA 3:17
9 Jul 11PM 2 min