Naweek Aktueel gesels oor die kontoere van Intergeloofsgesprekke

--:--
Proff Fanie Snyman, Tanya van Wyk en dr Braam Hanekom wissel gedagtes oor intergeloofsgesprekke
3 Dec 2023 Afrikaans South Africa Christianity · Christianity

Other recent episodes

Hoe hanteer Christene ongemak in die kerk?

Somtyds loop oortuigings rondom sekere sake uiteen. Kan daar van mekaar verskil word en tog die eenheid bly bewaar. Luister na dr Knoetze, voorsitter van die sg. Koinonia sinode en ds. Jan Lubbe, moderator van die NGK.
25 Feb 53 min