Lynette Beer - Psalm 111:7

--:--
“Alles wat die Here doen, is waar en reg en al sy voorskrifte is betroubaar.” Psalm 111:7
16 May 12AM English South Africa Religion & Spirituality · Christianity

Other recent episodes

Lynette Beer - Matteus 5:14

”Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo-op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie.” MATTÉÜS‬ ‭5‬:‭14‬‬ ‭AFR53‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
12 Jun 11PM 2 min

Lucio Basson - Psalms 121:1-2

”Ek slaan my oë op na die berge: waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het.“ PSALMS‬ ‭121‬:‭1‬-‭2‬ ‭AFR53‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
11 Jun 11PM 1 min

Erastus Beukes - Nehemia 8:11

”Wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here dit is julle beskutting.“ NEHEMÍA‬ ‭8‬:‭11‬ ‭AFR53‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
10 Jun 11PM 2 min

Gretha Wiid - Hebreers 11:6

”En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is en 'n beloner is van die wat Hom soek.“ HEBREËRS‬ ‭11‬:‭6‬ ‭AFR53‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
9 Jun 11PM 2 min

Erastus Beukes - Romeine 15:3

”En mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof!“ ROMEINE‬ ‭15‬:‭13‬ ‭AFR53‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
6 Jun 11PM 2 min