DIE GROOT DEBAT

Is daar ’n plek vir klassieke liberalisme
in Suid-Afrika? Herman Pretorius van
die Instituut vir Rasseverhoudinge en
prof. Christi van der Westhuizen van
die Nelson Mandela Metropolitaanse
Universiteit deurgrond dié vraag in ’n
een-tot-een debat. Piet Croucamp sal
die gesprek fasiliteer.