Zulu

Podcast shows

90.5 - DRIVE with

Podcast · Cosmo FM 90.5
Designed to be easy, fun with an extra vava-voom for everyone and we are musical driven.Cosmo Fm 90.5 is one of the fast growing community radio stations established in September 2012 and went on air in July 2016. It was established with an aim to change people's lives and provide…
20 Jan 14 episodes Zulu Society & Culture · Entertainment News

Ezomndeni

Podcast · Focus on the Family Africa
Uhlelo oluyimizuzu eyisihlanu lapho sikulethela khona izeluleko ezisebenzisekayo ngabakwa - Focus on the Family
15 Apr 2022 8AM 766 episodes Zulu Society & Culture · Religion & Spirituality

Hlala Nathi

Podcast · Radio Pulpit
In Hlala Nathi different pastors teach and preach the Word of God about relevant, everyday struggles and challenges, to edify and encourage Christians to overcome. It includes teachings in Zulu, Sepedi, and English.
16 Mar 9AM 230 episodes Zulu Christianity · Christianity

IZINDABA EZINHLE

Podcast · Good News Community Radio 93.6 FM
Ivangeli elibhekiswe kubantwana ngenhloso yokwabelana ngezindaba ezinhle zevangeli kuwona wonke umuntu.
11 Jul 2021 3 episodes Zulu Kids & Family · Kids & Family

IZINGXOXO EZAKHAYO

Podcast · Good News Community Radio 93.6 FM
Sikwethulela izingxoxo ezakhayo, ngenhloso yokwabelana ngezindaba ezimnandi zevangeli, ukweluleka kanye nokuqinisa ukholo kanye nolwazi.
17 Nov 2022 40 episodes Zulu Education · Business

IZINTSHUMAYELO

Podcast · Good News Community Radio 93.6 FM
Leli khasi ngelezinhlelo zethu zomsakazo, izintshumayelo ezikhethwe ngokucophelela kozakwethu zisakazwa ku-93.6 FM
23 Nov 2022 54 episodes Zulu Christianity · Christianity

Inkanyezi Yokusa

Podcast · Radio Veritas
Fr Thembelani Ngcobo reflects on the Mass readings of the day in isiZulu.
2 Aug 2022 6 episodes Zulu Religion & Spirituality · Christianity

Izwi Elifresh

Podcast · Christianityworks NPC
Ubani ongathi usuku nosuku alunazehlo ezishonisa phansi umphefumulo wakhe, zimshiye edidekile? Kulesosimo kanye angikutshele ukuth sikulethele iZwi lomphefumulo eliyimzuzu emithathu Vo! Eliza kuwe Li-Fresh ukubhekana nezehlo zosuku ngalunye. Uma uzifuna njalo lezinkulumo ezimfushane ungajoyina iqoqo ngokungena kule Link elandelayo.
22 Mar 10PM 36 episodes Zulu Christianity · Self-Improvement

Jula Ezwini | Teachings

Podcast · Radio Pulpit
Jula Ezwini (Focus on the Word) is a magazine programme on Radio Pulpit. It comprises of interviews, discussions and music designed to encourage and motivate listeners. We broadcast the show in both English and isiZulu.
17 Jun 2022 95 episodes Zulu Christianity · Self-Improvement

Jula Ezwini | Testimonies

Podcast · Radio Pulpit
People from all walks of life join in on the programme to share their real-life testimonies of what God has done in and through their lives. You get to learn from their pitfalls and victories and celebrate the goodness of God with us.
5 Apr 2022 125 episodes Zulu Christianity

Kazi Iyozala Nkomoni

Series · Ligwa fm 101.3
Drama depicting social life
11 May 2022 2 episodes Zulu Drama · Comedy Fiction

Khuluma Nathi

Podcast · East Coast Radio - Catch Up
In Khuluma Nathi you can expect top isiZulu student, Sky Tshabalala to teach you the isiZulu phrases you want to learn! Don’t miss the chance to improve your isiZulu in Khuluma Nathi with East Coast Breakfast.
20 Dec 2021 225 episodes Zulu Language Learning · Education

Umbele online business publication of Likhanyile Media

Podcast · UMBELE ONLINE BUSINESS PUBLICATION
Umbele is an online business publication of Likhanyile Media, a subsidiary of Likhanyile Group (Pty) Ltd. The business e-publication publishes in isiZulu and carries business, labour and personal finance news.
13 Feb 2060 317 episodes Zulu Business · Business

Ziphuma Zishisa

Podcast · Ligwa fm 101.3
Community and Current News
7 Jun 2022 1 episodes Zulu Explicit Daily News · News Commentary