Donderdag Oggenddiens - Pastoor Neville Goodchild

--:--
JONA 2
1Toe bid Jona daar binne-in die vis tot die Here sy God. 2Jona het gesê:
“In my nood het ek tot die Here geroep,
en Hy het my gebed verhoor.
Diep in die doderyk het ek hulp gevra,
en U, Here, het my gehoor.
3U het my die diepte ingegooi,
diep in die see, en die watermassa het my omring.
U het golf na golf oor my laat gaan.
4Ek het gedink ek het uit u gesig verdwyn,
maar tog sal ek weer u heilige tempel aanskou.
5Die waters het my toegevou,
die groot water het my omring,
seegras was om my kop gedraai.
6Ek het afgesak tot by die fondamente van die berge,
die aarde het my vir altyd toegesluit.
Maar U, Here my God, het my van die dood gered.
7Toe ek wou vergaan, het ek aan die Here gedink,
en my gebed het by U gekom, in u heilige tempel.
8Dié wat op nuttelose afgode vertrou,
verlaat Hom wat liefde aan hulle betoon.
9Terwyl ek 'n loflied sing, wil ek aan U 'n offer bring;
wat ek beloof het, sal ek doen.
Hulp kom net van die Here af.”
10Toe beveel die Here die vis, en hy het vir Jona op die vasteland uitgespoeg.
23 Nov 2023 1AM Afrikaans South Africa Religion & Spirituality · Christianity

Other recent episodes

Sondagaand Erediens - Ds Horace van Coller

MATTEUS 6 9“So moet julle bid: “Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; 10laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. 11Gee ons vandag ons daaglikse brood; 12en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié…
18 Feb 12PM 19 min

Sondagoggend Erediens - Ds Horace van Coller

LUKAS 24 Die Emmausgangers 13Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, twaalf kilometer van Jerusalem af. 14Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. 15Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom…
18 Feb 2AM 18 min

Saterdag Oggenddiens - Ds Horace van Coller

JESAJA 43 Jy is Myne 1Luister, so sê die Here wat jou geskep het, Jakob, wat jou gevorm het, Israel: Moenie bang wees nie, Ek verlos jou, Ek het jou op jou naam geroep, jy is Myne. 2As jy deur water moet gaan, is Ek by jou, deur riviere, hulle…
17 Feb 1AM 15 min