Sondagaand Erediens - Ds Horace van Coller

--:--
MATTEUS 6

9“So moet julle bid:
“Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word;
10laat u koninkryk kom; laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.
11Gee ons vandag ons daaglikse brood;
12en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree;
13en laat ons nie in versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose.
14“As julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. 15Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie.”
18 Feb 12PM Afrikaans South Africa Religion & Spirituality · Christianity

Other recent episodes

Maandag Oggenddiens - Ds Kobus Botha

LUKAS 17 Uitsprake van Jesus (Matt. 18:6-7,21-22; Mark. 9:42) 1Jesus het vir sy dissipels gesê: “Dit is onvermydelik dat daar dinge kom wat mense laat struikel. Maar ellende wag vir die mens wat die oorsaak daarvan is. 2So 'n mens kan eerder met 'n groot klip aan die nek in…
15 Apr 2AM 15 min

Sondagaand Erediens - Past Corne Levendal

ROMEINE 5 3Dit is egter nie al nie. Ons verheug ons ook in die swaarkry, want ons weet: swaarkry kweek volharding, 4en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop; 5en dié hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige…
14 Apr 1PM 19 min

Sondagoggend Erediens - Past Corne Levendal

HANDELINGE 2 17“Só sal dit in die laaste dae wees, sê God: Ek sal my Gees uitstort op alle mense: julle seuns en julle dogters sal as profete optree; julle jongmense sal gesigte sien; julle oumense sal drome droom.
14 Apr 3AM 28 min

Saterdag Oggenddiens - Past Corne Levendal

JOHANNES 3 16“God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.
13 Apr 2AM 18 min

Vrydag Oggenddiens - Past Corne Levendal

MATTEUS 5 Die werklik gelukkiges (Luk. 6:20-23) 3“Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.
12 Apr 2AM 13 min